Vyšetření NT+ biochemický screening vrozených vývojových vad v I. trimestru

Přihlášení do informačního systému:Výsledky mají informativní charakter. Originál zprávy je zaslán ošetřujícímu lékaři.

Heslo:  
   
 


Upozornění

Zdravotní pojišťovna 111 zavedla od roku 2018 nové regulace a srážky pro gynekology, kteří překročí určitý limit odeslaných pacientek na specializovaná vyšetření. Jedná se o vyšetření v 21.týdnu těhotenství:

32410 – screening srdečních vad plodu
63415 – superkonsiliární UZ vyšetření – vyloučení vrozených vývojových vad u plodu

Pokud Vás ošetřující gynekolog z kapacitních důvodů (překročení povoleného limitu) nebude chtít na tato vyšetření odeslat (s poukazem – žádankou, sloužící k úhradě tohoto vyšetření ze zdravotního pojištění), lze se na tato vyšetření do našeho centra objednat i bez doporučení za přímou platbu.

V našem centru je cena tohoto vyšetření 1 200,- Kč (v balíčku je kromě vyšetření i DVD nahrávka celého vyšetření a kvalitní foto – pokud technicky lze i v 3D zobrazení).

Zdravotní pojišťovna 211 a 213 hradí u pacientek se zvýšeným rizikem u plodu (1:100 a více) neinvasivní vyšetření Downova syndromu (NIPT Clarigo) z krve matky ze zdravotního pojištění.


Centrum prenatální diagnostiky Brno