Vyšetření NT+ biochemický screening vrozených vývojových vad v I. trimestru

Přihlášení do informačního systému:Výsledky mají informativní charakter. Originál zprávy je zaslán ošetřujícímu lékaři.

Heslo:  
   
 


Upozornění

Úhrada ultrazvukových vyšetření u těhotných žen v roce 2020


Dle VYHLÁŠKY ze dne 18. října 2019 o Stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 Sbírka: 268/2019 | Částka: 117/2019, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky:
je v roce 2000 plně proplácen ultrazvukový screening těhotných žen jen registrujícím lékařům v rámci tzv. balíčků.

V případě odeslání těhotné na tzv. Superkonsiliární vyšetření, nebo Screeningové vyšetření srdce plodu je počet odeslaných pacientek stanoven limitem, při jehož překročení bude registrující lékař pokutován srážkou z celkové výšky úhrady zdravotní pojišťovnou.

Více viz:

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-18-rijna-2019-o-stanoveni-hodnot-bodu-vyse-uhrad-hrazenych-sluzeb-a-regulacnich-omezeni-pro-rok-2020-22726.html

Centrum prenatální diagnostiky Brno